Øystein Dørum
Sjeføkonom
NHO

Knut Vidar Larsen
Produksjonsdirektør Norne, Snøhvit & Aasta Hansteen
Equinor

Sigbjørn Aanes
Partner og seniorrådgiver
First House

Trude Olafsen
Prosjektleder og Forretningsutvikler
AKVA Group

Velkommen til NORD 2019!

Nord er leverandørindustriens Nordområdekonferanse og arrangeres i Harstad.

Her treffer du hvert år ledere og beslutningstakere fra de 3 blå næringer; Olje og Gass, Havbruk og Maritim sektor. Dette er møteplassen som fokuserer på kort- og langsiktig verdiskaping og forretningsmuligheter i Nord-Norge/Nordområdene, og som samler en trofast deltakerskare fra de største bedriftene i landet og landsdelen, offentlig forvaltning og bransjeorganisasjoner.


Agenda for 2019 er Utsikter og Muligheter i Nordområdene
, med fokus på industrivekst og ringvirkninger.
De blå næringer med Equinor, AkerBP, Vår Energi og store representanter fra Havbruksnæringen og Maritim sektor formidler sine planer for sokkelen i nord, med spennende muligheter for leverandørindustrien. Tilhørende er planlagt egen møtebørs for innkjøp og salg.
Dag to omhandler synergier og muligheter mellom bransjene, med fremvisning av overførbar teknologi og beste praksis. Avslutningssesjonen vil omhandle tro på industriens evne og vilje til å bruke bærekraft som konkurransefortrinn, og jobbe sammen for å nå FN´s bærekraftmål.

Ta gjerne en aktiv posisjon som konferansesponsor eller utstiller, og velkommen skal du være!

Arrangeres i samarbeid med:

Utstillere