SCANDIC HOTEL HARSTAD    /    5-6 NOVEMBER    /    2019

Still ut på Nord

19000
  • +mva

Utstillerpakken inkluderer:

2 deltakere med full tilgang til hele konferansen, middag/underholdning.
Logo på konferansens nettside
Aktiv markedsføring som utstiller på facebook
6m2 standplass med bord/stoler/WiFI og TV-skjerm.
Logo i trykket programhefte

Bli sponsor (kun 2 tilgjengelige)

29000
  • +mva

Sponsorpakken inkluderer:

2 deltakere med full tilgang til hele konferansen, middag & underholdning.
50% rabatt for øvrige delegater
Logo på konferansens nettside
Aktiv markedsføring som sponsor på facebook
6m2 standplass med bord/stoler/WiFI og TV-skjerm.
Logo i trykket programhefte
Logo på pause slide i konferansesalen
Takk til sponsor under middagstale